Cement Performance

pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon
CEM I
42,5 R
(Bursa)
CEM II
A-M (P-L) 42,5 R
(Bursa)
CEM II
 A-M (P-V) 42,5 R
(Bursa)
CEM IV
B (P-V) 32,5 N

(Bursa)
CEM IV
B (P-V) 32,5
R
(Kütahya)
CEM II
B-M (P-V) 42,5 N
(Kütahya)

TS EN ISO / IEC 17025

pdf_icon pdf_icon empty empty empty empty
TSE LAB-01 TSE LAB-02

Turkish Standarts (TSE)

pdf_icon pdf_icon empty empty empty empty
Bursa
Kütahya

EPDK Autoproductor

pdf_icon empty empty empty empty empty
EPDK